Nhảy đến nội dung
x
Về việc mở các học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 (trong học kỳ hè)

Hiện tại, phòng Sau đại học đang mở 02 học phần (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học) cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1 trong học kỳ hè năm học 2018-2019

Thông tin chi tiết về kế hoạch mở lớp cũng như hình thức đăng ký: https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/tin-tuc/2019/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-boi-duong-sau-dai-hoc-dot-3-hk22018-2019-cho-sinh-vien

Trân trọng

Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 04/2019 - đợt chính thức

Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp tháng 4/2019 dựa vào danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp

Sinh viên theo dõi theo đường link:

https://undergrad.tdtu.edu.vn/tot-nghiep/2019/danh-sach-sinh-vien-duoc-de-nghi-cong-nhan-tot-nghiep-thang-042019-dot-chinh-thuc

Trân trọng

Phương thức tuyển sinh đại học 2019

Năm 2019, Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến tuyển 6.570 chỉ tiêu trình độ đại học, bao gồm: 40 ngành thuộc Chương trình tiêu chuẩn (dạy-học bằng tiếng Việt), 17 ngành thuộc Chương trình chất lượng cao (dạy-học bằng tiếng Anh và tiếng Việt), 09 ngành thuộc Chương trình chất lượng cao (dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh) và 09 ngành thuộc Chương trình du học luân chuyển campus.

Danh mục ngành tuyển sinh 2019

Theo dự thảo đề án tuyển sinh 2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) sẽ tuyển sinh 6.57 chỉ tiêu cho 04 chương trình giáo dục bậc đại học:

  • Chương trình tiêu chuẩn (dạy-học bằng tiếng Việt): 40 ngành
  • Chương trình chất lượng cao (dạy-học bằng tiếng Việt và tiếng Anh): 17 ngành
  • Chương trình chất lượng cao (dạy-học bằng tiếng Anh): 9 ngành
  • Chương trình du học luân chuyển campus: 9 ngành

Đối với Chương trình tiêu chuẩn, sinh viên có thể chọn học suốt khóa tại TP. Hồ Chí Minh hoặc 2 năm đầu tại các Cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc.

Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh chương trình dạy-học bằng tiếng Anh

1.Giới thiệu chương trình

Là chương trình chất lượng cao giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nhằm đào tạo công dân toàn cầu; có thể làm việc hoặc học tập lên cao hơn trên toàn thế giới ngay sau khi tốt nghiệp (xem chi tiết link qua bài viết giới thiệu chương trình day - học bằng tiếng Anh)

2.Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển: Hạn chót ngày 03/5/2019.

Chi tiết xem tại đây

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông báo về việc đăng ký tham gia "chương trình trại hè quốc tế CDIO 2019"

Khoa Tài chính Ngân hàng đại học Tôn Đức Thắng thông báo "chương trình trại hè quốc tế CDIO 2019" của trường ĐH Feng Chia - Đài Loan diễn ra từ ngày 16/07 đến 26/07/2019.

Chủ đề chính của trại hè năm nay là "Ensure sustainable consumption and production patterns" với nội dung về việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt ở khu vực Đông Á, gây ra sự ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường.

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiếp đợt tháng 1 năm 2019

Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 1/2019:

 - Thời gian: sáng 7h30 - 11h30, chiều 13h30 - 17h30 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (trừ sáng thứ 2 khoa họp giao ban và chủ nhật)

 - Địa điểm: VP Khoa Tài chính Ngân hàng - B003

 - Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính (kèm theo 1 bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng (đóng tiền tại Phòng Tài chính - A007)