Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Hội đồng: bảo vệ vào lúc 13h00 Thứ hai ngày 28/03/2022 Phòng bảo vệ: B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7 (Địa điểm dự kiến có thể thay đổi theo sắp xếp công tác của Nhà trường. Phòng hội đồng nếu có thay đổi sẽ được cập nhật vào sáng thứ 7, ngày 26/03/2022, thông báo qua email học viên)
Thông báo Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Chi tiết thời gian hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng học viên vui lòng xem nội dung thông báo
Thông báo đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp dự kiến tháng 4,5/2022
Thông báo đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp dự kiến tháng 4,5/2022
Thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK HÈ/2021-2022 dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2021 trở về trước
Thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK HÈ/2021-2022 dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2021 trở về trước
Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 02/2022
Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 02/2022
Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2022
Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2022
Thông báo về việc tuyển sinh viên thực tập
Thông báo về việc tuyển sinh viên thực tập
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Sài Gòn Thông báo tuyển dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Sài Gòn thông báo tuyển dụng
Subscribe to Thông báo