Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc đăng ký làm lễ tốt nghiệp đợt tháng 5/2024
Khoa thông báo đến các bạn về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 5 như sau: lịch dự kiến ngày 17/5 và 24/5
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2023 đợt 1 và tháng 9/2023 đợt 2, tháng 10/2023
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2023 đợt 1 và tháng 9/2023 đợt 2, tháng 10/2023
Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp

Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 9 năm 2022, đợt Tháng 1, tháng 4 - đợt 1 và đợt 2, đợt tháng 6 năm 2023

 - Thời gian: sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h30 - 17h30 từ ngày 07/08/2023 đến ngày 21/08/2023 (trừ sáng thứ 2 khoa họp giao ban và chủ nhật)

 - Địa điểm: VP Khoa Tài chính Ngân hàng - B003

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp

Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 9 năm 2022, đợt Tháng 1, tháng 4 - đợt 1 năm 2023

 - Thời gian: sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h30 - 17h30 từ ngày 27/06/2023 đến ngày 29/07/2023 (trừ sáng thứ 2 khoa họp giao ban và chủ nhật)

 - Địa điểm: VP Khoa Tài chính Ngân hàng - B003

Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2023
Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2023
Thông báo đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 5/2023
Thông báo đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 5/2023
Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên liên kết quốc tế khóa tuyển sinh 2022 trở về trước
Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên liên kết quốc tế khóa tuyển sinh 2022 trở về trước
Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh từ khóa tuyển sinh 2022 trở về trước
Thông báo V/v đăng ký môn học trong HK1/2023-2024 dành cho sinh viên các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh từ khóa tuyển sinh 2022 trở về trước
Subscribe to Thông báo