Nhảy đến nội dung
x
Về việc gia hạn nhận đơn đăng ký học bồi dưỡng sau đại học HK1/2019-2020

Mến chào các bạn

Hiện tại, Phòng Sau đại học gia hạn nhận hồ sơ đăng ký học phần bồi dưỡng sau đai học (chương trình 4+1) đến ngày 30/07/2019.

Tuyển sinh thạc sĩ
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ
Tuyển sinh sau đại học
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich.
Học bổng chương trình trao đổi sinh viên với Trường Nanyang Polytechnic, Singapore 2019
Học bổng chương trình trao đổi sinh viên với Trường Nanyang Polytechnic, Singapore 2019
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK1/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông báo tuyển dụng của Công ty Votiva Việt Nam

Thông báo tuyển dụng của Công ty Votiva Việt Nam. Xem chi tiết tại đây

Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Hội đồng xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Thông báo về việc nhận bằng đợt tháng 4/2019
Thông báo về việc nhận bằng đợt tháng 4/2019
Subscribe to Thông báo