Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 9 năm 2022; Tháng 1 năm 2023
V/v Nộp bổ sung cam kết Tiếng Anh cho TKLTN/môn TTTN đợt 3 năm học 2022-2023
V/v Nộp bổ sung cam kết Tiếng Anh cho TKLTN/môn TTTN đợt 3 năm học 2022-2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2023
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2023, như sau:
Thông báo về việc đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 10/2022
Thông báo về việc đăng ký tốt nghiệp đợt tháng 10/2022
Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ chuyên ngày TCNH
Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ chuyên ngày TCNH
Thông báo về việc Xét tuyển bổ sung đại học đợt 2 năm 2022 (dự kiến)
Thông báo về việc Xét tuyển bổ sung đại học đợt 2 năm 2022 (dự kiến)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2022
Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 4/2022 (thông tin chi tiết vui long xem chi tiết thông báo)
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 1 và tháng 2 năm 2022
Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 1/2022 và đợt tháng 2/2022 (thông tin chi tiết vui long xem chi tiết thông báo)
Thông báo đăng ký lễ tốt nghiệp đợt ngày 20/5/2022
Thông báo đăng ký lễ tốt nghiệp đợt ngày 20/5/2022
Subscribe to Thông báo