Nhảy đến nội dung
x

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Hội đồng 1 : bảo vệ vào lúc 13h30 THỨ 5 ngày 19/10/2023

Phòng bảo vệ: B106, Cơ sở Tân Phong, Quận 7. 

STT MSHV Họ và tên Ngày Sinh Tên đề tài  Tên đề tài tiếng anh
1 201808003 Nguyễn Khôi 04/06/1997 Ảnh hưởng của biến động dòng tiền đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Việt Nam Effect of cash flow volatility on capital structure of listed companies in context of Covid-19 pandemic: A study in Vietnam
2 201808001   Nguyễn Quốc Đạt 19/02/1990 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bến Tre Factors affecting the decision to save at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Ben Tre Branch

Hội đồng 2 : bảo vệ vào lúc 13h30 THỨ 2 ngày 23/10/2023

Phòng bảo vệ: B106, Cơ sở Tân Phong, Quận 7. 

TT MSHV Họ và tên Ngày Sinh Tên đề tài  Tên đề tài tiếng anh
1 202808005 Nguyễn Thị Bích Huyền 26/10/1997 Chiến tranh có thực sự ảnh hưởng đến sự phá sản của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2023 The impact of war on the bankruptcy of Vietnamese enterprises in the period 2018-2023
2 202808004 Trần Quốc Huy 22/06/1998 Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Factors affecting Non-Performing Loans (NPLs) of Vietnamese Commerical Banks

Ghi chú: Phòng bảo vệ có thể thay đổi theo sắp xếp của Nhà trường. Hội đồng ngày 19/10, kiểm tra lại phòng vào chiều ngày 18/10. Hội đồng ngày 23/10, kiểm tra phòng lại chiều ngày 22/10.