Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc đăng ký làm lễ tốt nghiệp đợt tháng 5/2024

Thân gửi anh chị cựu sinh viên,
Khoa thông báo đến các bạn về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 5 như sau: lịch dự kiến ngày 17/5 và 24/5.

Các bạn đăng ký dự lễ vui lòng đăng ký qua link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEVetBD1ZSLUxLBAj0dSzAX0EsMNP… đến hết ngày 8/5/2024.

Sau khi có số lượng đăng ký chính thức từ các bạn, Khoa sẽ thông tin đến các bạn lịch làm lễ tốt nghiệp chính thức khi nhận được phân bổ số lượng và buổi làm lễ. Khoa sẽ ưu tiên cho các bạn đăng ký sớm.

Trân trọng.