Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp

Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 9 năm 2022, đợt Tháng 1, tháng 4 - đợt 1 và đợt 2, đợt tháng 6 năm 2023

 - Thời gian: sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h30 - 17h30 từ ngày 07/08/2023 đến ngày 21/08/2023 (trừ sáng thứ 2 khoa họp giao ban và chủ nhật)

 - Địa điểm: VP Khoa Tài chính Ngân hàng - B003

 - Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND/CCCD bản chính (kèm theo 1 bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng (đóng tiền tại Phòng Tài chính - A007).

+ Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy Ủy quyền có chứng thực, CMND/CCCD bản photo của người ủy quyền có chứng thực, CMND/CCCD bản chính của người nhận ủy quyền (kèm bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng tốt nghiệp (đóng tiền tại Phòng Tài chính - A007).

Trân trọng.