Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp

Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 9 năm 2022, đợt Tháng 1, tháng 4 - đợt 1 năm 2023

 - Thời gian: sáng 8h00 - 11h30, chiều 13h30 - 17h30 từ ngày 27/06/2023 đến ngày 29/07/2023 (trừ sáng thứ 2 khoa họp giao ban và chủ nhật)

 - Địa điểm: VP Khoa Tài chính Ngân hàng - B003

 - Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính (kèm theo 1 bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng (đóng tiền tại Phòng Tài chính - A007)

+ Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy Ủy quyền có chứng thực, CMND bản chính của người ủy

quyền và người nhận ủy quyền (kèm theo bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng.

Trân trọng.