Nhảy đến nội dung
x
Thông báo Về việc đăng ký Tiếng Anh cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017 (chương trình tiêu chuẩn) trong HK dự thính 2/2018-2019

Thông báo về việc đăng ký Tiếng Anh cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017 (chương trình tiêu chuẩn) trong HK dự thính 2/2018-2019.
Xem chi tiết tại đây:

Thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK HÈ/2018-2019 dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2018 trở về trước

Thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK HÈ/2018-2019 dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2018 trở về trước.

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc gặp gỡ sinh viên tập sự nghề nghiệp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GẶP GỠ SINH VIÊN TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

Nhằm tạo cơ hội để các bạn sinh viên trao đổi thắc mắc và thực hiện đúng thủ tục Tập sự nghề nghiệp, Khoa Tài chính – Ngân hàng tổ chức buổi hướng dẫn các nội dung, quy định liên quan đến quá trình thực tập, cụ thể như sau:

- Thời gian: 13h15 ngày 21/01/2019 (thứ 2)

- Địa điểm: Phòng B308

Vì tính chất quan trọng của buổi gặp gỡ, đề nghị các bạn sinh viên tham dự đầy đủ.

Thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK HÈ/2018-2019 dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2018 trở về trước

Thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK HÈ/2018-2019 dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2018 trở về trước

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Thông tin tuyển dụng của các Doanh nghiệp

Thông tin tuyển dụng của KCN Hiệp Phước. Xem chi tiết tại đây

Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng HD Bank. Xem chi tiết tại đây