Nhảy đến nội dung
x
Danh sách sinh viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp tháng 09/2018 - đợt chính thức

Căn cứ theo kế hoạch tốt nghiệp tháng 09/2018, căn cứ theo danh sách sinh viên đăng ký dự xét tốt nghiệp

Phòng Đại học xét danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 9/2018 đợt chính thức

Sinh viên ngành 1 xét đề nghị tốt nghiệp xem chi tiết file đính kèm tại đây:

Sinh viên ngành 1 nợ môn, xem chi tiết tại đây:

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ tháng 12 năm 2018

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ độ thạc sĩ tháng 12 năm 2018. Xem chi tiết tại đây

Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng SAIGONBANK

Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng SAIGONBANK. Xem chi tiết rại đây

Thông báo tuyển dụng chuyên viên môi giới chứng khoán

Thông báo tuyển dụng của Công ty chứng khoán VN Direct. Xem chi tiết rại đây

Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2018-2019 - sinh viên các lớp chất lượng cao tuyển sinh năm 2017
Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2018-2019 - sinh viên các lớp chất lượng cao tuyển sinh năm 2017
Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp
Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp