Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Shinhan Inspiring Young Talent 2018

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THÔNG BÁO HỌC BỔNG SHINHAN INSPIRING YOUNG TALENT 2018

32,000,000 đồng/suất/năm học cuối

Bao gồm: Học phí, chi phí sinh hoạt và tham gia các hoạt động khác tại ngân hàng SHINHAN

Các cơ hội khác:

-         Thực tập tại các vị trí trong ngân hàng

-         Tuyển dụng chính thức và hưởng đầy đủ các phúc lợi sau khi tốt nghiệp

-         Tham gia các hoạt động đa dạng tại ngân hàng như Shinhan Olympic, Shinhan Global Ambassador, Global  Young force... và các hoạt động đào tạo/ các hoạt động thường niên khác.

Danh sách xử lý học vụ đợt tháng 10/2018

Danh sách quá hạn đào tạo, sinh viên xem tại đây:

Danh sách sinh viên nghỉ học tạm thời, đình chỉ học tập quá quy định xem tại đây:

Khoa nhận phản hồi, đơn cứu xét của sinh viên từ ngày 22/10/2018-8/11/2018

Danh sách xử lý học vụ hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 10/2018

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây:

Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây:

Khoa nhận phản hồi, đơn cứu xét của sinh viên từ ngày 22/10/2018-8/11/2018

Quá thời gian trên không nhận được phản hồi của sinh viên, Khoa sẽ tổng hợp xử lý theo quy định

Trân trọng

Thông báo về việc đăng ký Kế hoạch học tập trong HK2/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2018

Phòng đại học thông báo về việc đăng ký Kế hoạch học tập trong HK2/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2018. (Chi tiết trong file đính kèm).
Lưu ý: Sinh viên lớp chất lượng cao không đăng ký KHHT, phòng Đại học sẽ đăng ký cho SV, SV dựa vào kết quả KHHT để đăng ký môn học chính thức.

Thông báo về việc nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2018:

 - Thời gian: sáng 7h30 - 11h30, chiều 13h00 - 17h00 từ ngày 03/10/2018 đến ngày 30/10/2018 (trừ sáng thứ 2 khoa họp giao ban và chủ nhật)

 - Địa điểm: VP Khoa Tài chính Ngân hàng - B003

 - Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính (kèm theo 1 bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng (đóng tiền tại Phòng Tài chính - A007)

Cập nhật danh sách tham gia lễ tốt nghiệp tháng 9/2018

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Sinh viên lưu ý:

- Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, sinh viên tham gia lễ buổi chiều theo danh sách, phải tham dự buổi tổng duyệt tốt nghiệp ngày 27/8/2018, lúc 7h45 tại hội trường 2A, cơ sở Tân Phong, Quận 7

Sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp buổi sáng, (ngoài các bạn tốt nghiệp loại giỏi) theo danh sách sẽ không cần tham gia buổi tổng duyệt ngày 27/8/2018

Trân trọng