Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 4 năm học 2019-2020
Thông báo về việc mở học phần sau đại học trong chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2019 - 2020.
Tuyển sinh sau đại học đợt tháng 06 năm 2020 (Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng)
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
Thông tin bảo vệ đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ - Lớp TP. Hồ Chí Minh
Lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (8340201) dành cho học viên học tại TP.HCM.
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ đợt tháng 6/2020
 Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng
Khoa Tài chính Ngân hàng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020 cho sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ bậc thạc sĩ
Người học phải đáp ứng một trong các khoản sau để được công nhận đạt chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ bậc thạc sĩ (áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2018)