Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021 dành cho sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 2 - tháng 12/2020)
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 - tháng 12/2020.
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Hội đồng: bảo vệ vào lúc 07h30 ngày 28/8/2020
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 trong năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 trong năm học 2020-2021
Thông báo về việc mở 02 học phần chung trong chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2020-2021

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019 - 2020
Bài luận về dự định nghiên cứu trình độ thạc sĩ
Hướng dẫn trình bày về bài luận dự định nghiên cứu trình độ thạc sĩ
Lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ chyên ngành Tài chính Ngân hàng (8340201)
Danh sách học viên bảo vệ đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng