Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2021-2022
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 2 năm học 2021-2022
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng ngày 05/04/2021
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2020-2021
Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Tài chính Ngân hàng
Ngày 25 tháng 03 năm 2021, Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 6 học viên cao học của khoa.
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021
Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2021.
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt tháng 06/2021
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 18 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt tháng 06/2021.
Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 (đợt bổ sung) trong HK2/2020-2021
Phòng Sau đại học thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 (đợt bổ sung) trong HK2/2020-2021
Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021
Thông báo thời gian đăng ký ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021 từ 11h00 ngày 26/01/2021 đến 13h00 ngày 04/02/2021.