Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 13h30 ngày 05/09/2022

Phòng bảo vệ: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT MSHV Họ và tên học viên Tên đề tài tiếng Việt Tên đề tài tiếng Anh
1 202808001 Lê Ngọc Nhân Ái Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh lên rủi ro của các công ty bảo hiểm ở Việt Nam Impacts of ownership structure and business diversification on the risk of insurance companies in Vietnam
2 201808005 Hồ Hoàng Minh Tối ưu hóa chi phí và đầu tư từ góc nhìn đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Trường hợp Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam Optimizing costs and investments from the customer satisfaction point of view in Herbalife Vietnam Co., Ltd.
3 196008004 Tô Thị Bảo Ân Những yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam Factors affect the liquidity of Vietnamese commercial banks

Trân trọng.