Nhảy đến nội dung
x

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết thạc sĩ chuyên ngày TCNH

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 13h30 THỨ 2 ngày 03/10/2022

Phòng bảo vệ: B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

 

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

 

TÊN ĐỀ TÀI

TIẾNG VIỆT

 

 

TÊN ĐỀ TÀI

TIẾNG ANH

1

196008017

Nguyễn Nhật Quang Trí

18/11/1997


Cấu Trúc Sở Hữu Tác Động Đến Tăng Trưởng Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Niêm  Yết Trên Sàn Chứng Khoán Việt Nam

The Impact Of Ownership Structure On The Credit Growth Of Banks Listed On The Vietnamese Stock Exchange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phòng bảo vệ có thể thay đổi theo sắp xếp của Nhà trường. Học viên vui lòng kiểm tra lại phòng vào chiều ngày 02/10/22.