Nhảy đến nội dung
x
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 06/2019

Phòng Sau đại học gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 06/2019 đến ngày 11/05/2019.

Thông tin chi tiết: xem tại đây.

Thông báo học bổng thạc sĩ ngành quản lý tài chính Trường Đào tạo Sau đại học về Bảo hiểm và Trợ cấp toàn cầu Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc
Học bổng thạc sĩ ngành quản lý tài chính Trường Đào tạo Sau đại học về Bảo hiểm và Trợ cấp toàn cầu Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Thông báo đăng ký lễ tốt nghiệp tháng 4/2019

Sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tháng 4/2019

Thông tin chi tiết, sinh viên xem chi tiết tại đây:

Sinh viên đăng ký lễ tốt nghiệp theo link: https://forms.gle/39awQ7GveVNSrfoF9

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập vào mail trường trước khi nhấn vào link đăng ký

Trân trọng

Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp

Thông báo tuyển dụng của ngân hàng Vietinbank. Xem chi tiết tại đây

Thông báo tuyển dụng của công ty chứng khoán Phú Hưng. Xem chi tiết tại đây

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Điều kiện Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng Sacombank

Thông báo tuyển dụng của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Nhà Bè. Xem chi tiết tại đây