Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Hội đồng 1

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 07h00 ngày 30/07/2021

Phòng bảo vệ: Phòng họp trực tuyến (Google Meet)

Link Google Meet:

Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ- Khoa TCNH -TDTU-HĐ1
Friday, July 30 · 7:00am – 5:30pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/hum-jhdh-xei
Or dial: ‪(US) +1 323-886-3033 PIN: ‪580 498 644#

Thứ tự bảo vệ của học viên

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI      TIẾNG ANH

1

186008067

Nguyễn Vi Quỳnh Anh

04/05/1996

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Factors affecting the individual customers' decisions to save money at prosperous Vietnam Joint Stock Commercial bank - Ho Chi Minh branch

2

186008068

Cao Ngọc Cường

01/10/1996

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

The factors affect the business performance of consumer business in Ho Chi Minh Stock market

3

186008072

Đặng Thị Ngọc Trâm

18/08/1995

Cấu trúc sở hữu tác động đến hiệu quả hoạt động của công ty: Bằng chứng từ các công ty xây dựng - Bất động sản niêm yết trân sàn HOSE

The affection of ownership structure on firm's performance: Evidence from construction - real estate companies listed on the HOSE

4

186008060

Nguyễn Thị Ngọc Anh

10/08/1992

Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản ngân hàng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

The effect of liquidity risk on the performance of commercial banks in Vietnam

5

196008005

Nguyễn Thụy Bảo Châu

10/07/1997

Tác động của đổi mới đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

The impact of innovation on the performance of small and medium-sized enterprises in Vietnam

Tổng số có 05 học viên trong danh sách.

Ghi chú:

1/ Có mặt tại phòng bảo vệ lúc 06h30 ngày 30/07/2021 và chuẩn bị slide, laptop có thể sử dụng Camera trước, đường truyền Internet ổn định.

2/ Học viên dùng email trường để tham gia cuộc họp (không dùng email cá nhân)

3/ Học viên trình bày báo cáo trong khoảng 20 đến 30 phút

4/ Học viên mặc trang phục lịch sự giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra hội đồng.