Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc tham dự lễ tốt nghiệp tháng 9/2018

Sinh viên xem danh sách đăng ký tại đây:

Sinh viên xem kế hoạch chi tiết tại đây:

Thông báo về việc đăng ký lể tốt nghiệp ngày 28/9/2018

Sinh viên đăng ký theo đường link đính kèm

https://goo.gl/forms/PvT9YNY2eKL0FdIh1

Thời gian đăng ký từ ngày 18/9/2018-21/8/2018

Lưu ý : Sinh viên chỉ đăng ký khi chắc rằng mình có tham dự lễ tốt nghiệp

Trân trọng

Thông báo xét tuyển chương trình liên kết quốc tế năm 2018 - Đợt bổ sung

Hội đồng tuyển sinh Chương trình liên kết Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo xét tuyển bổ sung các chương trình liên kết (hình thức cấp song bằng và đơn bằng) năm 2018 theo 2 phương thức như sau: