Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1
Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1
Thông báo lịch ôn tập cuối học kỳ 2 năm học 2018-2019 các môn học cho sinh viên
Thông báo lịch ôn tập cuối học kỳ 2 năm học 2018-2019 các môn học cho sinh viên
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 06/2019

Phòng Sau đại học gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 06/2019 đến ngày 11/05/2019.

Thông tin chi tiết: xem tại đây.

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 06/2019

Phòng Sau đại học gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt tuyển sinh tháng 06/2019 đến ngày 11/05/2019.

Thông tin chi tiết: xem tại đây.

Thông báo học bổng thạc sĩ ngành quản lý tài chính Trường Đào tạo Sau đại học về Bảo hiểm và Trợ cấp toàn cầu Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc
Học bổng thạc sĩ ngành quản lý tài chính Trường Đào tạo Sau đại học về Bảo hiểm và Trợ cấp toàn cầu Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 HK2/2018-2019 cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Thông báo đăng ký lễ tốt nghiệp tháng 4/2019

Sinh viên đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tháng 4/2019

Thông tin chi tiết, sinh viên xem chi tiết tại đây:

Sinh viên đăng ký lễ tốt nghiệp theo link: https://forms.gle/39awQ7GveVNSrfoF9

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập vào mail trường trước khi nhấn vào link đăng ký

Trân trọng

Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp

Thông báo tuyển dụng của ngân hàng Vietinbank. Xem chi tiết tại đây

Thông báo tuyển dụng của công ty chứng khoán Phú Hưng. Xem chi tiết tại đây