Nhảy đến nội dung
x
Về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 HK1/2019-2020

Phòng Sau đại học thông báo mở học phần bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1)  đợt 2 HK1/2019-2020. 

Thông tin chi tiết về việc mở hoc phần: tại đây.

Thông báo đăng ký lễ tốt nghiệp tháng 9/2019

Sinh viên đăng ký lễ tốt nghiệp tháng 9/2019

Vui lòng xem chi tiết file đính kèm:

Trân trọng

Thông báo nộp học phí thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt 2

Mến chào các bạn sinh viên

Thông báo nộp học phí thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt 2 từ ngày 28/08 đến 29/08/2019 tại Ngân hàng

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Trân trọng

Thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK2/2019-2020 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước

Phòng đại học thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK2/2019-2020 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước.

(Chi tiết trong file đính kèm)

Thông báo tuyển dụng công ty chứng khoán YUANTA Việt Nam

Thông báo tuyển dụng của công ty chứng khoán YUANTA Việt Nam. Xem chi tiết tại đây

Thông báo kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal Club năm học 2019-2020
Thông báo kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal Club năm học 2019-2020