Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra 2015 Ngành Tài chính Ngân hàng chương trình tiêu chuẩn

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc phòng – An ninh.

-   Biết, hiểu về thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa;

-   Hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;

-   Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;

-   Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân & An ninh nhân dân.

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

- Chứng chỉ quốc phòng.

Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

Biết hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cở sở để làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành Tài chính

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình

Những hiểu, biết kiến thức chuyên ngành về Tài chính ngân hàng.

-   Trang bị những kiến thức chuyên môn về Tài chính ngân hàng;

-   Trang bị những kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá các vấn đề và sự kiện trong nước cũng như quốc tế đang diễn ra trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình

 

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Về chuyên môn

-   Hiểu biết và có khả năng tự cập nhật các diễn biến và tình huống xảy ra trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng;

-   Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, dự báo rủi ro, lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học và/hoặc thực hiện thành công các yêu cầu thực tập, ứng dụng

Kỹ năng mềm

 

Tối thiểu sinh viên đạt được 05 kỹ năng sau:

-   Phương pháp học tập hiệu quả;

-   Kỹ năng làm việc nhóm;

-   Kỹ năng giao tiếp;

-   Kỹ năng viết và trình bày;

-   Kỹ năng đàm phán và thương lượng.

-   Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học và/hoặc thực hiện thành công các yêu cầu thực tập, ứng dụng

 

 

Kỹ năng ngoại ngữ

- Khóa 19 trở về trước: TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

- Khóa 20: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị

 

Kỹ năng tin học

- Chứng chỉ tin học MOS quốc tế.

  Khóa 19: 700 điểm MOS

  Khóa 20: 750 điểm MOS

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp;

-   Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự học tập, nghiên cứu để tiếp tục nâng cao kiến thức;

-   Trung thực trong học tập; tuân thủ quyền tác giả; tôn trọng tập thể.

Được người hướng dẫn kiểm tra qua học tập, làm đồ án, thực tập, tốt nghiệp và đánh giá đạt

Ý thức về cộng đồng, xã hội

-   Có tinh thần trách nhiệm với công việc của bản thân và tập thể;

-   Ý thức trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội;

-   Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy nhà trường và pháp luật.

Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hoạt động vì người nghèo, vì cộng đồng

4

Vị trí người học sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Tài chính ngân hàng có thể đảm nhiệm tốt các vị trí công việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng

-  Chuyên viên đầu tư Tài chính;

-  Giao dịch viên tại các ngân hàng;

-  Chuyên viên tại các quỹ tín dụng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, quỹ bảo hiểm, công ty bảo hiểm và các định chế tài chính khác;

-  Chuyên viên tư vấn Tài chính cá nhân;

-  Chuyên viên phân tích tài chính;

-  Biên tập viên chuyên mục Kinh tế tài chính tại các cơ quan, công ty truyền thông;

-  Chuyên viên công tác tại các cơ quan hành chính Nhà nước (Cục Thuế, Bộ Tài chính…)

-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

-   

Kết quả điều tra tình hình công việc học viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học tốt lên bậc cao hơn; có kiến thức và kỹ năng để phát triển nghề nghiệp.

-   Có đủ kiến thức chuyên sâu và trình độ ngoại ngữ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trong nước và quốc tế;

-   Ứng dụng kiến thức và kỹ năng để phát triển nghề nghiệp bản thân, tự tin ứng tuyển vào các vị trí quản lý tại doanh nghiệp;

-   Thực hiện được các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính ngân hàng.

Tích lũy được số liệu và minh chứng qua các năm về cựu sinh viên