Nhảy đến nội dung
x

Khoa Tài Chính – Ngân Hàng, Đại học Tôn Đức Thắng ký biên bản ghi nhớ với Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2018, Khoa Tài Chính – Ngân Hàng, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Chung-Ang (CAU), Hàn Quốc. Lễ ký kết đã diễn ra với sự góp mặt của Tiến sĩ Hoàng Cẩm Trang, Trưởng khoa Tài Chính – Ngân Hàng - Đại học Tôn Đức Thắng, Giáo sư Chune Young Chung – Giám đốc chương trình MBA toàn cầu và tài chính hệ đại học – Đại học Chung-Ang cùng với các giảng viên đến từ Khoa Tài Chính – Ngân Hàng và Quản Trị Kinh Doanh của hai trường đại học.

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên đã thống nhất thực hiện các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và đồng thời trao đổi giảng viên và sinh viên với nhau. 

Một số thông tin về Đại học Chung-Ang:
Đại học Chung-Ang là trường Đại học tư nhân với 30,000 sinh viên và 982 giảng viên. Trường gồm có 10 Khoa đại học và 16 Khoa sau đại học, hoạt động tại hai cơ sở, Seoul và Anseong, Hàn Quốc.

CA.jpg
Khoa Tài Chính – Ngân Hàng, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Chung-Ang (CAU), Hàn Quốc