Nhảy đến nội dung
x

Nhận bằng tốt nghiệp tháng 1/2018

Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 1/2018:

 - Thời giansáng 7h30 - 11h30chiều 13h30 - 17h30 từ ngày 10/3/2018 đến ngày 30/3/2018 (trừ sáng thứ 2 khoa họp giao ban và chủ nhật)

 - Địa điểm: VP Khoa Tài chính Ngân hàng - B003

 - Thủ tục nhận bằng:

Trực tiếp nhận : CMND bản chính (kèm theo 1 bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng (đóng tiền tại Phòng Tài chính - A007)

Ủy quyền cho người khác nhận thayGiấy Ủy quyền  chứng thựcCMND bản chính của người ủy

quyền  người nhận ủy quyền (kèm theo bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng.

 

Trân trọng.