Nhảy đến nội dung
x

Phát triển nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng

Trong những năm qua, Đại học Tôn Đức Thắng đã phát triển mạnh về số lượng và chất lượng các công bố quốc tế. Cùng với mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của Nhà trường, phong trào nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng ngày càng được nâng cao. Trong năm học 2017-2018, 02 sinh viên chất lượng cao khóa 18 thuộc Khoa Tài chính Ngân hàng đã xuất sắc trong việc hỗ trợ giảng viên để viết bài báo nghiên cứu khoa học. Sinh viên Huỳnh Nguyễn Minh Tâm và Phạm Ngọc Ái Nhi đã thực hiện việc thu thập dữ liệu dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Nguyễn Anh Huy và hỗ trợ TS. Huy viết các phân tích cơ bản bằng tiếng Anh để xuất bản bài báo “The Financial Effects of Trumpism” lên tạp chí Economic Modelling của nhà xuất bản Elsevier (bài báo thuộc danh mục ISI). Tâm và Nhi luôn thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Mặc dù phải làm việc rất nhiều áp lực từ thầy Huy và công việc học tập, Tâm và Nhi luôn thực hiện tốt và đúng hạn các nhiệm vụ được giao, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trong suốt quá trình nghiên cứu. Điều này tạo tiền đề cho việc hoàn thành nghiên cứu một cách hiệu quả và nhanh chóng. Và thành quả trên đến từ những nỗ lực, cố gắng của Thầy và trò khoa Tài chính Ngân hàng ở trường Đại học Tôn Đức Thắng trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học.

Bài báo có thể tham khảo theo link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999318300191 

T-N.jpg

Sinh viên Huỳnh Nguyễn Minh Tâm và Phạm Ngọc Ái Nhi xuất bản bài báo "The Financial Effects of Trumpism" dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Nguyễn Anh Huy​