Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nhắc nhở về quy định học Học phần anh văn cuối cùng

Theo các Quy định học anh văn đang được áp dụng hiện nay, những sinh viên có đăng ký học Học phần Anh văn cuối cùng trong học kỳ hiện tại, đủ điều kiện dự thi cuối kỳ do Trường tổ chức theo qui định, kết quả chỉ mang tính chất tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế, sinh viên phải tham gia kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế cuối học kỳ do IIG, idp hoặc TDTCLC tổ chức để lấy chứng chỉ TOEIC, IELTS, PET. Cụ thể:
Sinh viên chương trình tiêu chuẩn:
Khóa TS từ 2011-2014: Anh văn 4 (bậc cao đẳng) và Anh văn 6 (bậc đại học).
Khóa TS 2015 và 2016: Tiếng anh 2 (bậc cao đẳng) và Tiếng anh 3 (bậc đại học).
Khóa TS 2017: Tiếng anh 3
Sinh viên chương trình chất lượng cao:
Khóa TS 2013: Anh văn 7
Khóa TS 2014: Anh văn 8
Khóa TS 2015, 2016: Tiếng anh 6 
* Sinh viên có nhu cầu Hoãn thi kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cần lưu ý:
+ Trường hợp cần thêm thời gian ôn tập: Sinh viên làm đơn Đề nghị ghi nhận điểm K trên Hệ thống thông tin sinh viên, phân hệ Nộp đơn trực tuyến. Các học phần được tính điểm K sẽ:

Không tham gia vào tính điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình tích lũy và tổng số tín chỉ tích lũy của sinh viên.
Không được tham gia xét học bổng, khen thưởng.
+ Trường hợp sinh viên ốm đau, bệnh tật, mất giấy tờ hoặc gặp trường hợp bất khả kháng không thể dự thi được, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng Tư vấn và Hỗ trợ  để được hướng dẫn làm đơn hoãn thi (ghi nhận điểm H).

+ Sinh viên sẽ được ghi nhận điểm K hoặc H sau khi có kết quả xét điều kiện dự thi.

Trường hợp sinh viên không làm thủ tục dự thi mà không làm đơn hoãn thi hoặc có làm thủ tục dự thi nhưng vắng thi (không có lý do chính đáng) sẽ bị tính điểm 0 cho học phần Anh văn đã đăng ký trong học kỳ hiện tại.

Trân trọng.