Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc đăng ký Kế hoạch học tập trong HK2/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2018

Phòng đại học thông báo về việc đăng ký Kế hoạch học tập trong HK2/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2018. (Chi tiết trong file đính kèm).
Lưu ý: Sinh viên lớp chất lượng cao không đăng ký KHHT, phòng Đại học sẽ đăng ký cho SV, SV dựa vào kết quả KHHT để đăng ký môn học chính thức.