Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc đăng ký lể tốt nghiệp ngày 28/9/2018

Sinh viên đăng ký theo đường link đính kèm

https://goo.gl/forms/PvT9YNY2eKL0FdIh1

Thời gian đăng ký từ ngày 18/9/2018-21/8/2018

Lưu ý : Sinh viên chỉ đăng ký khi chắc rằng mình có tham dự lễ tốt nghiệp

Trân trọng