Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2018

Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 9/2018:

 - Thời gian: sáng 7h30 - 11h30, chiều 13h00 - 17h00 từ ngày 03/10/2018 đến ngày 30/10/2018 (trừ sáng thứ 2 khoa họp giao ban và chủ nhật)

 - Địa điểm: VP Khoa Tài chính Ngân hàng - B003

 - Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính (kèm theo 1 bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng (đóng tiền tại Phòng Tài chính - A007)

+ Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy Ủy quyền có chứng thực, CMND bản chính của người ủy quyền và người nhận ủy quyền (kèm theo bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng.

Trân trọng.