Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 29/10/2019

Phòng bảo vệ: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

#

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

1

166008003

Nguyễn Nhật Hà

25/08/1992

Các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các Doanh nghiệp ngành dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Factors affecting the profitability of textile and garment enterprises listed on the Vietnam's stock market

2

166008013

Hồ Thị Thanh Dung

10/10/1992

Ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN-Index

Influence of macro factors on Vn-Index stock price index