Nhảy đến nội dung
x

Lịch bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (8340201)

Thời gian bảo vệ: Chiều ngày 05/4/2019, bắt đầu lúc 16h00

Phòng bảo vệ: Phòng B302, Nhà B, cơ sở Tân Phong – Quận 7 – Tp.HCM

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

Nơi sinh

TÊN ĐỀ TÀI

1

166008003

Nguyễn Nhật Hà

25/8/1992

Lâm Đồng

Các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tổng số có 01  học viên trong danh sách.

 

 Anh/chị vui lòng đọc kỹ thông tin cá nhân trong thông báo, Khoa Tài chính Ngân hàng tiếp nhận việc điều chỉnh hạn chót vào 17h00 ngày 03/4/2019.

 Ghi chú: Phòng bảo vệ có thể thay đổi theo sắp xếp của Nhà trường.