Nhảy đến nội dung
x

TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

Thực hiện phương châm giáo dục - đào tạo học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn..., việc tổ chức cho sinh viên đi thực tập tốt nghiệp ít nhất 2 tháng tại các cơ sở thực tập nhằm mục đích:

- Thông qua quá trình thực tập để giúp sinh viên củng cố thêm về nhận thức lý luận và tiếp cận với thực tiễn hoạt động tài chính - ngân hàng.

- Kết hợp giữa lý luận đã được học tại trường với thực tiễn, vận dụng lý luận để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra để hoàn thành công trình nghiên cứu cá nhân tạo cơ sở vững chắc cho kỳ thi tốt nghiệp.

- Tìm hiểu về tổ chức và bộ máy hoạt động, xu thế phát triển của các cơ sở thực tập trong tương lai.

- Tiếp tục xây dựng phương pháp nghiên cứu và hình thành phong cách làm việc của một cán bộ tài chính ngân hàng: khoa học, chủ động, sáng tạo, có kế hoạch và có tính kỷ luật cao.

- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp với khách hàng, với đồng nghiệp; xử lý các vấn đề thực tiễn phát sinh trong các phần hành nghiệp vụ tài chính ngân hàng.

 

Để thực hiện đúng và tốt các yêu cầu về TSNN, Các em cần đọc kỹ quy định chung và download các biểu mẫu cần thiết: download tại đây

 

Nếu có vấn đề gì phát sinh liên quan đến thực hiện học phần TSNN, các em liên hệ với Cô Vân qua địa chỉ email: nguyentranhongvan@tdt.edu.vn