Nhảy đến nội dung
x

Thông báo học bổng thạc sĩ ngành quản lý tài chính Trường Đào tạo Sau đại học về Bảo hiểm và Trợ cấp toàn cầu Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc

Trường đào tạo sau đại học về bảo hiểm và trợ cấp toàn cầu (GSGIP), Đại học Sungkyunkwan, Seoul Hàn Quốc, xin trân trọng kính mời các bạn sinh viên từ các nước đang phát triển, có tiềm năng học tập tốt tham gia đăng ký chương trình học bổng chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý Tài chính. Đây là cơ hột tuyệt vời dành cho các bạn sinh viên tài năng, có nguyện vọng được học tập và làm việc tại một trong những ngôi trường lâu đời và có nền giáo dục tiêu biểu bậc nhất Hàn Quốc.

Yêu cầu:

• Sinh viên đại học (hoặc đã tốt nghiệp) từ trường hàng đầu ở các nước

• Học lực tốt và được giới thiệu từ giáo sư

• Tiếng Anh lưu loát

Lợi ích

Học phí và lệ phí của khoá học lên tới 8.000 USD mỗi học kỳ.

Học viên đủ tiêu chuẩn sẽ nhận được lợi ích dưới đây:

• Học bổng 1 + 1 (khoảng 3.000 USD mỗi học kỳ)

Lưu ý: Yêu cầu GPA tối thiểu hàng năm (3.5 / 4.5) để tiếp tục nhận trợ cấp

Các lĩnh vực đào tạo: Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng và Hưu trí

Thủ tục, quy trình

• Vui lòng gửi mẫu đơn qua email trước ngày 30 tháng 4 (để học từ tháng 9) hoặc ngày 30 tháng 10 (để học từ tháng 3 năm sau) hàng năm.

• Quá trình lựa chọn, xét duyệt được thực hiện bởi các giáo sư SKKU GSGIP. Đơn đăng ký phải được gửi đến thông tin liên lạc dưới đây. Học sinh có thể được phỏng vấn qua điện thoại hoặc thiết bị điện tử.

• Thông tin trúng tuyển của SKKU có thể được công bố vào cuối tháng 5 hoặc tháng 11.

Thông tin liên hệ

Trường đào tạo Sau đại học về Bảo hiểm và Trợ cấp toàn cầu, Đại học Sungkyunkwan

Myungryunro #25-2, Seoul 33506, Hàn Quốc

Tel: 82-2-760-1283, Fax: 82-2-766-0527

Email: insurance@skku.edu

 

Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (084-28) 37 755 025

Email: nguyenthinhuhao@tdtu.edu.vn