Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nộp học phí thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt 2

Mến chào các bạn sinh viên

Thông báo nộp học phí thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt 2 từ ngày 28/08 đến 29/08/2019 tại Ngân hàng

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Trân trọng