Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển dụng giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng

Bộ môn Ngân hàng

Số lượng: 02

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tiến sỹ hoặc thạc sỹ tại các trường đại học nước ngoài có uy tín.

- Có khả năng giao tiếp tiếng anh tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc thực tế trong các lĩnh vực ngân hàng.

Bộ môn Tài chính

Số lượng: 02

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tiến sỹ hoặc thạc sỹ tại các trường đại học nước ngoài có uy tín.

- Có khả năng giao tiếp tiếng anh tốt. Ưu tiên ứng viên có khả năng và kinh nghiệm nghiên cứu.

- Có kinh nghiệm làm việc thực tế trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, thẩm định giá ...