Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc khảo sát chương trình 4+1

Thân chào các bạn sinh viên;

Để đánh giá tình hình thực tế về sự hiểu biết về chương trình 4+1 của sinh viên, phòng Sau đại học thực hiện khảo sát chương trình 4+1 trên hệ thống thông tin sinh viên.

Khoa TCNH thông báo đến các bạn sinh viên tham gia thực hiện khảo sát chương trình 4+1

Thời gian thực hiện khảo sát: ngày 09-20/08/2019.

Hướng dẫn thực hiện khảo sát:

+ Sinh viên đăng nhập vào hệ thống thông tin sinh viên;

+ Chọn khảo sát chương trình 4+1 để thực hiện khảo sát

Trân trọng.