Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiếp đợt tháng 1 năm 2019

Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 1/2019:

 - Thời gian: sáng 7h30 - 11h30, chiều 13h30 - 17h30 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (trừ sáng thứ 2 khoa họp giao ban và chủ nhật)

 - Địa điểm: VP Khoa Tài chính Ngân hàng - B003

 - Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính (kèm theo 1 bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng (đóng tiền tại Phòng Tài chính - A007)

+ Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy Ủy quyền có chứng thực, CMND bản chính của người ủy quyền và người nhận ủy quyền (kèm theo bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng.