Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v đăng ký học phần môn kỹ năng phát triển bền vững dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017, 2018 (ở cơ sở TpHCM) trong HK1/2019-2020

Phòng đại học thông báo V/v đăng ký học phần môn kỹ năng phát triển bền vững dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2017, 2018 (ở cơ sở TP.HCM) trong HK1/2019-2020. 

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Trân trọng.