Nhảy đến nội dung
x

Về việc gia hạn nhận đơn đăng ký học bồi dưỡng sau đại học HK1/2019-2020

Mến chào các bạn

Hiện tại, Phòng Sau đại học gia hạn nhận hồ sơ đăng ký học phần bồi dưỡng sau đai học (chương trình 4+1) đến ngày 30/07/2019.

Thông tin chi tiết về việc đăng ký sinh viên vui lòng: XEM TẠI ĐÂY

Trân trọng