Nhảy đến nội dung
x

Chương trình Thực tập sinh năng động - Phòng môi giới năng động - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

unnamed_0.png

Phòng Môi Giới Năng Động – Công ty Cổ Phần Chứng khoán Bản Việt (ABS|VCSC) tổ chức tuyển chọn sinh viên thực tập tiềm năng cho Chương trình Thực tập sinh năng động năm 2020 của Phòng như sau:
Ðối tượng: Sinh viên từ năm 3, 4 không phân biệt ngành học, miễn có đam mê mãnh liệt trong ngành tài chính và muốn trở thành một nhà Môi giới giỏi.

Thời gian thực tập: 3 tháng – bắt đầu từ ngày 06/01/2020

Ðịa điểm: Phòng giao dịch ABS – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. Tầng 8, Sailing Tower, 111A Pasteur, Quận 1, TpHCM

Nơi nhận hồ sơ: email phuoc.huynh@vcsc.com.vn hoặc đăng ký trên website http://moigioinangdong.com/trangchuabs/thuctap/


Thông tin tham khảo:
1.    Ðiểm đặc biệt của Chương trình Thực tập sinh năng động ABS|VCSC:
- Thực tập tại công ty top 3 thị phần Môi giới trong nước và top 1 thị phần Môi giới nước ngoài tại Việt nam.
- Chương trình 05 giai đoạn toàn diện và chuyên sâu hướng đến từng cá nhân sinh viên; 
- Hỗ trợ dữ liệu, công cụ cần thiết trong suốt quá trình thực tập giúp Sinh viên thực hiện tốt nhất quá trình thực tập cũng như cọ sát với công việc thực tế;
- Được tiếp cận với Thư viện sách ABS với hơn 3.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực;
- Chương trình không phân biệt ngành học chỉ cần đam mê về Tài chính - Chứng khoán;
- Sinh viên được đào tạo không chỉ về công việc mà còn về các kỹ nãng căn bản giúp nhận thức và thay đổi bản thân phù hợp với thời đại mới;
- Sau khi kết thúc khóa đào tạo Bộ phận Tuyển dụng và Đào tạo sẽ gởi đến Quý Thầy bản báo cáo về Chương trình Thực tập bao gồm: Nôi dung đào tạo, đánh giá về nhận thức cũng như thái độ của sinh viên từng ngành và từng trườngg một cách khách quan và cụ thể;
- Những cá nhân xuất sắc sẽ được trở thành Nhân Viên chính thức tại Phòng ABS.
Xem thêm chi tiết về chương trình đào tạo Thực Tập Sinh Năng Động ABS.

2. Thông tin về Phòng Môi Giới Năng Động (ABS| VCSC):
-    Lãnh đạo phòng xem tại đây
-    Thông tin phòng xem tại đây