Nhảy đến nội dung
x

Danh sách chính thức đủ điều kiện làm Khóa luận/Môn thay thế tốt nghiệp đợt 2B/18-19

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Lưu ý: Sinh viên đủ điều kiện học môn thay thế tốt nghiệp có xếp lịch học tập trung cần phải đăng ký thời khóa biểu học theo kế hoạch của đợt 2B/18-19.