Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 07h30 ngày 28/8/2020

Phòng bảo vệPhòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

#

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

1

186008005

Đoàn Ngọc Huyền

31/01/1993

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Factors affecting credit growth of Vietnamese commercial banks.

2

176008004

Đỗ Trọng Khôi

06/12/1995

Những yếu tố tác động đến tính thông tin trong giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Factors affecting stock price informativeness listed company ho chi minh stock exchange.

3

176008005

Hồ Ngọc Bảo Khuyên

12/7/1995

Cấu trúc vốn và vòng đời doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam.

Capital Structure and Firm’s Life Cycle: Evidence from Vietnam.

4

186008018

Nguyễn Tấn Định

14/02/1978

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân tại địa bàn tỉnh Bình Định

Factors Affecting The Operational Efficiency Of The People's Credit Fund System In Binh Dinh Province

5

186008025

Trần Hồng Nghiễm

4/02/1976

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đối với cho vay cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bình Định

Factors affecting credit risk for individual and household loans at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Binh Dinh Branch.

6

186008001

Nguyễn Thị Thu Anh

08/12/1996

Ảnh hưởng về chênh lệch tuổi của chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám Đốc điều hành đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết tại Việt Nam.

The influence of the age dissimilarity between the Chairman of the Board and CEO on the performance of listed companies in VietNam.

Tổng số có 06 học viên trong danh sách

Anh/chị vui lòng đọc kỹ thông tin cá nhân trong thông báo, Khoa Tài chính Ngân hàng tiếp nhận việc điều chỉnh hạn chót vào 11h00 ngày 27/8/2020

Ghi chú: Phòng bảo vệ luận văn có thể thay đổi theo sắp xếp của Nhà trường.