Nhảy đến nội dung
x

Thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào xét điểm thi THPT - Ngành Tài chính Ngân hàng

1/ CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN – MÃ NGÀNH: 7340201

 • Mức điểm xét tuyển (theo thang 40): 25,00 điểm

2/ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO – MÃ NGÀNH: F7340201

 • Mức điểm xét tuyển (theo thang 40): 22,00 điểm

3/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH – MÃ NGÀNH: FA7340201

 • Mức điểm xét tuyển (theo thang 40): 22,00 điểm

4/ CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS (CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ) – MÃ NGÀNH: K7340201, K7340201S, K7340201X

 • Mức điểm xét tuyển (theo thang 40): 20,00 điểm

CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN

 • Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
 • Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; D07.
 • Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện:

         -  A00: Toán

         -  A01; D01; D07: Anh

 • Trong đó, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lấy theo bảng dưới đây về điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40.

Khu vực/ Đối tượng

Điểm cộng theo qui định của Bộ GD&ĐT (thang 30 điểm)

Điểm cộng ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40

Khu vực 1

0,75

1,00

Khu vực 2 NT

0,5

0,67

Khu vực 2

0,25

0,33

Khu vực 3

0

0

Đối tượng: 01; 02; 03; 04

2

2,67

Đối tượng: 05; 06; 07

1

1,33

Ví dụ: Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

           - Toán: 7,10 điểm; Vật lí: 6,70 điểm; Anh: 7,00 điểm

           - Thí sinh thuộc khu vực 1.

Xét tuyển vào ngành Tài chính Ngân hàng theo tổ hợp A01 (Toán, Vật lí, Anh) trong đó môn nhân hệ số 2 là môn Anh.

Như vậy, Điểm xét tuyển của thí sinh theo tổ hợp A01 ngành Tài chính Ngân hàng được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Vật lí + Điểm Anh x 2 + Điểm ưu tiên

                         = 7,10 + 6,70 + 7,00 x 2 + 1,00 = 28,80 điểm

LƯU Ý:

 • Xét tuyển theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng của thí sinh đăng ký. Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo thứ tự từ trên xuống tương ứng với mức độ yêu thích của mình (ngành/trường nào yêu thích nhất thì để lên trên).
 • Thí sinh phải kiểm tra lại nguyện vọng sau khi điều chỉnh để kịp thời xử lý khi có sự cố.
 • Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng ở thứ tự ưu tiên nào thì dữ liệu tự động không xét tiếp các nguyện vọng ưu tiên tiếp theo.
 • Thí sinh xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh thì phải đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào theo quy định của chương trình này.

Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo: https://admission.tdtu.edu.vn/du-hoc/cong-bo-nguong-dam-bao-chat-luong-dau-vao-chuong-trinh-du-hoc-luan-chuyen-campus-xet-tuyen