Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng

Khoa Tài chính Ngân hàng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây.

Phòng Sau đại học xin lưu ý: đối với sinh viên TDTU đã tốt nghiệp (có QĐ tốt nghiệp) thì vẫn cứ nộp hồ sơ dự tuyển, khi nào có bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp chính thức thì bổ sung sau.