Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nhận chứng chỉ thể chất, quốc phòng

Thông báo về việc nhận chứng chỉ thể chất, quốc phòng

Các em sinh viên khóa tuyển sinh 2015, 2016, 2017 đã đóng tiền giáo dục thể chất và quốc phòng 

Sinh viên nhận chứng chỉ thể chất, quốc phòng tại Phòng A302

Sinh viên nhận chứng chỉ vui lòng mang theo biên lại đóng tiền

Thân mến