Nhảy đến nội dung
x

Thông tin cựu sinh viên tiêu biểu

1

     Họ và tên:  Đàm Quang Kham

     Khóa học: 1997-2001

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Công ty cổ phần thực phẩm Đông Nam Á

     Chức vụ: Giám đốc

2

     Họ và tên:  Nguyễn Tiến Hùng

     Khóa học: 2002-2006

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Tiên Phong

     Chức vụ: Chuyên gia phê duyệt tín dụng doanh nghiệp

3

     Họ và tên:  Trần Minh Hoàng

     Sinh ngày: 18/02/1989

     Khóa học: 2007-2011

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Công ty TNHH TMDV XNK Hoàng Minh Phát

     Chức vụ: Giám đốc

4

     Họ và tên:  Trần Tuấn Anh

     Sinh ngày: 24/11/1984

     Khóa học: 2003-2007

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Natisix

     Chức vụ: Giám đốc quan hệ khách hàng

5

     Họ và tên:  Nguyễn Hoài Anh

     Sinh ngày: 18/11/1983

     Khóa học: 2003-2007

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Phương Nam

     Chức vụ: Giám đốc PGD

6

     Họ và tên:  Phan Hà Trung Duy

     Sinh ngày: 26/10/1985

     Khóa học: 2003-2007

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Techcombank

     Chức vụ: Giám đốc khách hàng doanh nghiệp

7

    Họ và tên:  Nguyễn Hoàng Phương Anh

    Sinh ngày: 08/12/1988

    Khóa học: 2006-2010

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

    Đơn vị công tác: Ngân hàng Tiên Phong

    Chức vụ: Trưởng bộ phận khách hàng cao cấp miền Nam

8

    Họ và tên:  Trần Kiêm Hạ

    Sinh ngày: 18/12/1984

    Khóa học: 2003-2007

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

    Đơn vị công tác: Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh

    Chức vụ: Chuyên viên tài chính

9

    Họ và tên:  Đinh Lê Viết Nghĩa

    Sinh ngày: 17/09/1989

    Khóa học: 2007-2011

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

    Đơn vị công tác: Quỹ phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh

    Chức vụ: Chuyên viên thẩm định

10

    Họ và tên:  Vũ Thị Thùy Linh

    Sinh ngày: 18/10/1985

    Khóa học: 2003 - 2007

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

    Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Quốc tế    

    Chức vụ: Chuyên viên phòng thanh toán quốc tế khu vực phía Nam

11

    Họ và tên:  Lê Thị Kim Thoa.

    Sinh ngày: 09/03/1988.

    Khóa học: 2006 - 2010.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

    Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

    Chức vụ: Trợ lý phó tổng giám đốc

12

    Họ và tên:  Nguyễn Thị Bích Ngọc

    Sinh ngày: 15/11/1985

    Khóa học: 2003 - 2007.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Quân đội

    Chức vụ: Phó phòng khách hàng doanh nghiệp

13

    Họ và tên:  Nông Thị Bích Lệ

    Sinh ngày: 30/12/1989.

    Khóa học: 2008 - 2012.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: Cty TNHH MTV TM-DV-ĐT Chuyên Gia Di Động

    Chức vụ: Trợ lý Giám đốc

14

    Họ và tên:  Đào Ngọc Thảo

    Sinh ngày: 04/12/1990.

    Khóa học: 2008 - 2012.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: Khoa Tài chính ngân hàng – Trường đại học Tôn Đức Thắng

    Chức vụ: Giảng viên.

15

    Họ và tên:  Hồ Thị Bích Phương

    Sinh ngày: 12/02/1990.

    Khóa học: 2008 - 2012.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Trường Trung cấp Vạn Tường.

    Chức vụ: Giảng viên

16

    Họ và tên:  Ninh Hoàng Ngân

    Sinh ngày: 05/07/1990.

    Khóa học: 2008 - 2012.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: Elite Model Management

    Chức vụ: Người mẫu

17

    Họ và tên:  Nguyễn Kiều Diễm Thúy.

    Sinh ngày: 11/08/1991.

    Khóa học: 2009 - 2013.

    Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

    Đơn vị công tác: MegastarCineplex Parkson Paragon.

    Chức vụ: Assistant Cinema Manager.

18

     Họ và tên:  Trần Hữu Huy

     Sinh ngày: 23/3/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Công ty TNHH IDC Sài Gòn - IDC Group

     Chức vụ: LG Team Leader đại diện quản lý sản phẩm IT LG miền Nam

19

     Họ và tên:  Nguyễn Viết Anh.

     Sinh ngày: 08/02/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sở Giao Dịch 2

     Chức vụ: Chuyên viên QHKH Doanh Nghiệp

20

     Họ và tên:  Dương Thị Huỳnh Vân

     Sinh ngày: 12/08/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Pacific Sea Com

     Chức vụ: Finance settlement assistant

21

     Họ và tên:  Phan Văn Tiên

     Sinh ngày: 23/12/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng BIDV Quảng Ngãi

     Chức vụ: Chuyên viên

22

     Họ và tên:  Hà Thị Thu Thảo

     Sinh ngày: 30/02/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Agribank Gia Lai

     Chức vụ: Chuyên viên phòng Dịch vụ Marketing

23

     Họ và tên:  Lê Thị Kiều Giang

     Sinh ngày: 10/1/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Công ty cổ phần TM XNK Viễn Thông A

     Chức vụ: Chuyên viên

24

     Họ và tên:  Trần Thị Thanh Thúy

     Sinh ngày: 04/09/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

     Chức vụ: Cán bộ quan hệ khách hàng

25

     Họ và tên:  Đinh Sơn Ngọc

     Sinh ngày: 30/09/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sacombank – PGD Lăng Cha Cả Tp. HCM

     Chức vụ: Chuyên viên khách hàng

26

     Họ và tên:  Bùi Thị Ngân Giang

     Sinh ngày: 19/08/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Trường Mầm non Én Nhỏ

     Chức vụ: Chuyên viên hành chính nhân sự

27

     Họ và tên:  Phạm Đức Tài

     Sinh ngày: 08/03/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Chi nhánh Nhà máy tôn Hoa Sen - Phú Mỹ

     Chức vụ: Chuyên viên dự toán

28

     Họ và tên:  Phạm Ngọc Hà

     Sinh ngày: 18/10/1988.

     Khóa học: 2006 - 2010.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng MB Gia Định

     Chức vụ: Chuyên viên hỗ trợ nghiệp vụ

29

     Họ và tên:  Diệp Tú Lam

     Sinh ngày: 05/03/1988.

     Khóa học: 2006 - 2010.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng ACB – PGD Lê Đại Hành

     Chức vụ: Giao dịch viên

30

     Họ và tên:  Đoàn Thị Bích Vân

     Sinh ngày: 23/02/1988.

     Khóa học: 2006 - 2010.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng SHB Sài Gòn

     Chức vụ: Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

31

     Họ và tên:  Vũ Đăng Khoa

     Sinh ngày: 26/03/1989.

     Khóa học: 2007 – 2011.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Bình Tây

     Chức vụ: Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

32

     Họ và tên:  Phạm Minh Hiệp

     Sinh ngày: 20/12/1989.

     Khóa học: 2007 - 2011.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Bình Tân

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng

33

     Họ và tên:  Nguyễn Đức Hồng Hạnh

     Sinh ngày: 16/12/1989.

     Khóa học: 2007 - 2011.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Oceanbank – Chi nhánh Sài Gòn

     Chức vụ: Quản lý tín dụng

34

     Họ và tên:  Đặng Hoàng Trùng Dương

     Sinh ngày: 10/3/1989.

     Khóa học: 2007 - 2011.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính ngân hàng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP Bản Việt

     Chức vụ: Chuyên viên Quan hệ khách hàng

35

     Họ và tên:  Trần Mỹ Linh

     Sinh ngày: 07/1/1990.

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam.

     Chức vụ: Kế toán.

36

     Họ và tên:  Nguyễn Vũ Anh Thư

     Sinh ngày: 14/7/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Southern Bank.

     Chức vụ: Giao dịch viên.

37

     Họ và tên:  Trịnh Châu Ngân

     Sinh ngày: 22/9/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Alliance One Apparel Co.Ltd.

     Chức vụ: Chuyên viên xuất nhập khẩu.

38

     Họ và tên:  Trịnh Triệu Thị Tố Như

     Sinh ngày: 29/4/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Daichi Life.

     Chức vụ: Chuyên viên tư vấn.

39

     Họ và tên:  Nguyễn Quốc Bảo Hưng

     Sinh ngày: 20/6/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Nam Á

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

40

     Họ và tên:  Nguyễn Lữ Quỳnh Giao

     Sinh ngày: 13/10/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sacombank.

     Chức vụ: Giao dịch viên.

41

     Họ và tên:  Trịnh Thị Lưu Ly
 
     Sinh ngày: 5/9/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Techcombank.

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

42

     Họ và tên:  Trần Thại Thanh Trúc

     Sinh ngày: 18/6/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Giao dịch viên.

43

     Họ và tên:  Bùi Thị Ngọc Hiếu

     Sinh ngày: 14/12/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Giao dịch viên.

44

     Họ và tên:  Trần Trịnh Minh Đức

     Sinh ngày: 19/05/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

45

     Họ và tên:  Trần Lý Cẩm Tú

     Sinh ngày: 15/11/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

46

     Họ và tên:  Trần Tuấn Anh

     Sinh ngày: 18/01/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

47

     Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc

     Sinh ngày: 04/06/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sea Bank.

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

48

     Họ và tên:  Phan Hồng Truyền

     Sinh ngày: 11/08/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Sea Bank.

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

49

     Họ và tên:  Nguyễn Thúy Hồng Nhung

     Sinh ngày: 16/08/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Techcombank.

     Chức vụ: Giao dịch viên.

50

     Họ và tên:  Phạm Quang Trí

     Sinh ngày: 06/02/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh

     Chức vụ: Chuyên viên quan hệ khách hàng.

50

     Họ và tên:  Nguyễn Thị Thảo Uyên.

     Sinh ngày: 10/04/1991.

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Techcombank

     Chức vụ: Chuyên viên tư vấn

52

      Họ và tên: Lê Minh Trung

      Sinh ngày: 12/10/1991

      Khóa học: 2010 - 2013

      Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng

      Đơn vị công tác: Công Ty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo MC

      Chức vụ: Trưởng Dự Án

53

     Họ và tên:  Võ Đinh Hồng Vân

     Sinh ngày: 16/10/1991

     Khóa học: 2009 - 2013.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Công ty TNHH TM-DV Khang Thịnh

     Chức Trưởng phòng xuất nhập khẩu

54

     Họ và tên:  Nguyễn Quốc Đạt

     Sinh ngày: 19/02/1990

     Khóa học: 2008 - 2012.

     Tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính tín dụng.

     Đơn vị công tác: Ngân hàng Viettin Bank

     Chức vụ: Chuyên viên QHKH