Nhảy đến nội dung
x

Công ty chứng khoán VNDIRECT thông báo chương trình 𝐃𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓 - 𝐕𝐍𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐄𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌

Trong năm 2021 này, VNDIRECT đã chính thức ra mắt chương trình đào tạo nghề chuyên sâu lĩnh vực tài chính đầu tư dành cho sinh viên, tìm kiếm 500 nhân tài trên toàn quốc.

𝐃𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓 - 𝐕𝐍𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐄𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 sẽ giúp các bạn sinh viên trang bị kiến thức chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng làm nghề tài chính thông qua các bài giảng lý thuyết và trải nghiệm thực tế từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trên thị trường.

Nhận thấy được cùng định hướng và mục tiêu mang đến những cơ hội nghề nghiệp cho các bạn sinh viên, VNDIRECT trân trọng thông báo chương trình 𝐃𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓 - 𝐕𝐍𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐍𝐄𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 đến sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng.

Chi tiết chương trình, xin vui lòng tham khảo thêm tại đây: https://dtalent.vndirect.com.vn/