Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 08h00 ngày 25/03/2021

Phòng bảo vệ: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

Thứ tự bảo vệ của học viên:

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

1

186008013

Đỗ Phương Uyên

20/10/1994

Tác động của chất lượng báo cáo Tài chính đến hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam

Impact of financial reporting quality on investment efficiency of Viet Nam companies

2

186008057

Đinh Việt Linh

31/01/1994

Tác động của rủi ro đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Impact of risk on the performance efficiency of Vietnamese commercial banks

3

186008069

Đỗ Quốc Khánh

02/09/1990

Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

The impact of capital structure on business performance of tourism companies on Vietnam stock market

4

186008056

Nguyễn Thị Liên

23/09/1983

Cấu trúc tài chính tác động đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết: Bằng chứng tại Việt Nam

Financial structure affects performance of listed companies: Evidence in Vietnam

5

186008071

Nguyễn Ngọc Thanh Thảo

01/02/1995

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Factors affecting the performance of commercial banks in Vietnam

6

186008059

Lê Trọng Nhơn

26/10/1977

Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại BIDV - Chi nhánh Gia Lai

Factors affecting retail credit risk of bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) - Gia Lai branch

Tổng số có 06 học viên trong danh sách.

Ghi chú:

1/ Có mặt tại phòng bảo vệ lúc 07h30’ ngày 25/03/2021.

2/ Lưu ý trang phục áo sơ mi quần tây đối với nam, áo dài đối với nữ.

3/ Học viên vui lòng tự chuẩn bị laptop cá nhân khi tham gia hội đồng bảo vệ Luận văn