Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng ngày 06/12/2021

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HANG NGÀY 06/12/2021

 

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 13h30 ngày 06/12/2021

Phòng bảo vệ: Phòng họp trực tuyến (Google Meet)

Link Google Meet:

Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ_Khoa TCNH_6/12/21

Monday, December 6 · 1:00 – 5:00pm

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/fvy-wbev-jjf

Or dial: (US) +1 712-318-2677 PIN: 601 913 585#

Thứ tự bảo vệ của học viên

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

1

196008012

Mai Nguyễn Đăng Khoa

16/04/1997

Các yếu tố tác động đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Factors affecting the financial performance of steel companies listed on Vietnam's stock market

2

186008058

Nguyễn Thọ Minh

29/06/1994

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng xanh tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định

Factors affecting green bank operation at commercial banks in Binh Dinh province

Tổng số có 02 học viên trong danh sách.

Ghi chú:

1/ Học viên có mặt tại phòng bảo vệ lúc 13h00 ngày 06/12/2021 và chuẩn bị slide, laptop có thể sử dụng Camera trước, đường truyền Internet ổn định.

2/ Học viên dùng email trường để tham gia cuộc họp (không dùng email cá nhân)

3/ Học viên trình bày báo cáo trong khoảng 20 đến 30 phút

4/ Học viên mặc trang phục lịch sự giữ trật tự trong suốt quá trình diễn ra hội đồng.