Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - Sáng ngày 04/03/2021 - Phòng B106

Hội đồng: bảo vệ vào lúc 08h00 ngày 04/03/2021

Phòng bảo vệ: Phòng B106, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Họ và tên học viên

Ngày sinh

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH

1

186008021

Nguyễn Thành Hưng

4/6/1991

Ảnh hưởng của sức mạnh thị trường đến rủi ro của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

The impact of market power on the risks of Commercial Banks in Vietnam

2

186008031

Huỳnh Thị Thu Sang

5/4/1995

Các nhân tố ảnh hưởng đến đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam bằng phương pháp hồi quy phân vị

Factors influencing financial leverage of enterprises in Vietnam: Quantile Regression

3

186008042

Tạ Thị Thanh Hương

25/5/1992

Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Thuận

Factors affecting deposit mobilization for individual customers at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Binh Thuan branch

4

186008043

Trần Tuấn Lâm

23/1/1985

Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến tỷ suất sinh lợi của Ngân hàng Thương mại Việt Nam

The impact of income diversification on the profitability rate of Vietnamese Commercial Bank

Tổng số có 04 học viên trong danh sách.

 Ghi chú:

1/ Phòng bảo vệ có thể thay đổi theo sắp xếp của Nhà trường. Hội đồng diễn ra vào ngày 04/03/2021, học viên kiểm tra lại phòng vào chiều ngày 03/03/2021.

2/ Có mặt tại phòng bảo vệ lúc 13h00’ ngày 04/03/2021.

3/ Lưu ý trang phục áo sơ mi quần tây đối với nam, áo dài đối với nữ.