Nhảy đến nội dung
x

Nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 4/2020-4/2021

Khoa TCNH mời các Anh Chị sinh viên nhận văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 4/2020-4/2021

 - Thời gian: sáng 7h30 - 11h30, chiều 13h30 - 17h30 từ ngày 11/5/2021 đến ngày 30/05/2021 (trừ sáng thứ 2 khoa họp giao ban và chủ nhật)

 - Địa điểm: VP Khoa Tài chính Ngân hàng - B003

 - Thủ tục nhận bằng:

+ Trực tiếp nhận : CMND bản chính (kèm theo 1 bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng (đóng tiền tại Phòng Tài chính - A007)

+ Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy Ủy quyền có chứng thực, CMND bản chính của người ủy

quyền và người nhận ủy quyền (kèm theo bản photo), biên lai đóng lệ phí nhận bằng.

+ Sinh viên hoàn thành form thông tin trước khi nhận bằng tốt nghiệp bằng cách scan QR Code bên dưới.