Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đăng ký lễ tốt nghiệp đợt ngày 20/5/2022

Thông báo đăng ký lễ tốt nghiệp đợt ngày 20/5/2022

Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ tốt nghiệp dự kiến sẽ tổ chức ngày 20/05/2022 dành cho các bạn tốt nghiệp đợt tháng 4/2022
Link đăng ký: https://bitly.com.vn/vhi5b3
Thời gian đăng ký: đến 17h00 ngày 04/05/2022
Riêng đối với các sinh viên tốt nghiệp các đợt khác có nhu cầu đăng ký dự lễ Khoa sẽ ghi nhận số lượng xin ý kiến nhà Trường và phản hồi thông tin xác nhận cho các bạn sinh viên sau.